Rutan Facebook
RUTAN PERFORMANCE » Obchodní podmínky

Obchodní podmínky

 

1. OBJEDNÁVKA A OCHRANA OSOBNÍCH ÚDAJŮ

Při objednávce budou požadovány Vaše platné identifikační údaje (jméno, příjmení, adresa, telefon, email). Tyto údaje jsou nezbytné pro vystavení daňového dokladu a doručení zboží. Prodávající nenese odpovědnost za problémy vzniklé uvedením nesprávných či neúplných údajů, zvláště pak při neuvedení telefonického kontaktu.

RUTAN ACCESSORIES s.r.o., provozovatel obchodu www.rutan.cz prohlašuje, že informace o zákaznících jsou uchovávány v souladu s platnými zákony České republiky, zejména se zákonem o ochraně osobních údajů č. 101/2000 Sb. ve znění pozdějších dodatků a předpisů. Kupující uzavřením smlouvy souhlasí se zpracováním a shromažďováním svých osobních údajů v databázi prodávajícího včetně zasílání emailů s nabídkami. Toto platí po úspěšném splnění smlouvy a to až do doby jeho písemného vyjádření nesouhlasu s tímto zpracováním. Kupující má právo přístupu ke svým osobním údajům, právo na jejich opravu včetně dalších zákonných práv k těmto údajům. Osobní údaje je možno na základě písemné žádosti zákazníka odstranit z databáze. Osobní údaje zákazníků jsou plně zabezpečeny proti zneužití. Osobní údaje zákazníků dodavatel nepředává žádné další osobě. Výjimku představují externí dopravci, kterým jsou osobní údaje zákazníků předávány v minimálním rozsahu, který je nutný pro doručení zboží.  Zákazník může písemně zažádat o odstranění údajů z databáze společnosti.

 

2. POTVRZENÍ OBJEDNÁVKY

Objednávka je přijata do 24 hodin, potvrzení přijetí objednávky Vám zašleme e-mailem, o odeslání budete taktéž informováni e-mailem. Pro potvrzení Vás u některých objednávek (např. při odběru většího množství apod.) zkontaktujeme telefonicky.

 

3. ZRUŠENÍ OBJEDNÁVKY

Každou objednávku můžete zrušit a to výhradně e-mailem zaslaným na adresu info@rutan.cz

 

4. CENY, PLATBA, DOPRAVA, POŠTOVNÉ A BALNÉ

Prodávající si vyhrazuje právo na změnu ceny. Spotřebitel objednává zboží za ceny uvedené na tomto serveru ve chvíli definitivního potvrzení objednávky. Pro kontrolu obdrží spotřebitel do 24 hodin potvrzující email. 

 • Příkazem - platbu provedete bankovním převodem na náš účet. Zásilka bude odeslána po přijetí částky na náš účet. Pokud nebude úhrada provedena do 14 dnů od zaslání platebních údajů, budeme považovat Vaši objednávku za stornovanou.
 • Hotově - při převzetí zboží - osobně či dobírkou

Objednané zboží Vám doručíme na území České republiky přepravní službou DPD. Za přepravu s úhradou dobírkou bude připočteno k celkové ceně zásilky balné a poštovné 120,- Kč.  Za přepravu s úhradou bankovním příkazem bude připočteno k celkové ceně zásilky balné a poštovné 70,- Kč. Při objednávce zboží nad 3500,- Kč poštovné ani balné neúčtujeme. Do zahraničí lze zboží expedovat přepravní službou DPD za předem dohodnutou cenu. Na území Slovenské republiky dodáváme přepravní službou DPD za cenu 195,- Kč (dobírka, platba v EUR).Podmínky přepravy společností DPD:

 • platba dobírkou za zboží probíhá v hotovosti řidiči; řidič Vám vystaví doklad o zaplacení;
 • při nezastižení Vás bude kontaktovat přepravní firma a dohodne nový termín dodání, nebo se dohodnete na uložení zásilky na nejbližším depu
 • telefonicky lze získat číslo k online sledování zásilky na internetu;

Postup při přebírání zásilky:

 • Zkontrolujte, zda není obal výrobku poškozen. Pokud bude obal jevit známky poškození (např. bude protržený, rozlepený apod.), zboží nepřebírejte nebo převezměte s výhradou.
 • V případě, že obal bude v pořádku, zboží zaplaťte a převezměte. Upozorňujeme, že podle podmínek dopravce nemůžete zboží před zaplacením a převzetím rozbalit a překontrolovat.
 • V případě neúmyslného převzetí či jiné zmaření doručení si vyhrazujeme možnost úhrady opakovaného poštovného a balného
 • Pokud po rozbalení zjistíte poškození výrobku, neprodleně nás kontaktujte. Při rozbalení dbejte na to, abyste obal a vnitřní výplně rozbalováním nepoškodili, obal ve vlastním zájmu nevyhazujte a nějakou dobu uschovejte.

 

 

5. DODACÍ LHŮTA

Dodací lhůta je u běžných sad od 2 do 5 pracovních dnů pro oba způsoby doručení. V případě, že nebude možné objednávku vyřídit nebo některé zboží nebude skladem, budeme Vás o této skutečnosti neprodleně informovat. Prodávající si vyhrazuje právo zrušit objednávku nebo její část v těchto případech:

 • zboží se již nevyrábí nebo nedodává nebo se výrazným způsobem změnila cena dodavatele zboží. V případě, že tato situace nastane, prodávající bude neprodleně kontaktovat kupujícího za účelem dohody o dalším postupu. V případě, že kupující zaplatil část nebo celou částku kupní ceny, bude mu tato částka vrácena zpět.

 

6. MONTÁŽ ZAKOUPENÉHO ZBOŽÍ

Jakýkoliv výrobek je po dohodě možné nainstalovat na motocykl za předem stanovenou cenu. Ta je uvedena v technických informacích každého produktu. Seznam montážních partnerů najdete v sekci "PARTNEŘI" případně "MAPA DISTRIBUTORŮ". Předem nás vždy kontaktujte emailem a dohodněte si termín.

 


7. DODÁNÍ DOKLADU

Prodejní doklad je zasílán přímo se zásilkou. Záruční doba všech produktů v nabídce se řídí platnými zákony.

8. ODSTOPUPENÍ OD SMLOUVY – VRÁCENÍ ZBOŽÍ

Byla-li smlouva uzavřena při použití prostředků komunikace na dálku, má spotřebitel dle § 53 odst. 7 právo od smlouvy odstoupit bez uvedení důvodu a bez jakékoliv sankce do 14 dnů od převzetí plnění.

Podmínky odstoupení od smlouvy (řídí se v plném znění dle § 53 odst. 7) : 

 • odstoupení od smlouvy musí být vždy písemné, v platné formě daného formuláře
 • pokud zboží ponese známky opotřebení nebo bude poškozené či nekompletní, má prodávající právo požadovat kompenzaci, nebo vrácení zboží zcela odmítnout
 • peníze za zboží Vám budou vráceny složenkou nebo převodem na Váš bankovní účet. Uplatní-li spotřebitel právo na odstoupení od smlouvy podle odstavce 7, má dodavatel právo pouze na náhradu skutečně vynaložených nákladů spojených s vrácením zboží. Dodavatel je zároveň povinen vrátit spotřebiteli zaplacené finanční částky nejpozději do 30 dnů od odstoupení.

Prodávající odpovídá spotřebiteli za to, že prodávaná věc je při převzetí kupujícím ve shodě s kupní smlouvou, zejména, že je bez vad. V případě rozporu s kupní smlouvou má spotřebitel právo od smlouvy odstoupit. Spotřebitel právo na to, aby prodávající bezplatně a bez zbytečného odkladu věc uvedl do stavu odpovídajícího kupní smlouvě, a to podle požadavku spotřebitele buď výměnou věci, nebo její opravou. Není-li takový postup možný, může kupující požadovat přiměřenou slevu z ceny věci nebo od smlouvy odstoupit. To neplatí, pokud spotřebitel před převzetím věci o rozporu s kupní smlouvou věděl nebo rozpor s kupní smlouvou sám způsobil.

9. REKLAMACE A ZÁRUKA

Záruční lhůta začíná běžet převzetím věci kupujícím. Případné reklamace s Vámi vyřídíme individuální dohodou k Vaší spokojenosti v souladu s platným právním řádem. Kupující je povinen zboží po jeho převzetí prohlédnout tak, aby zjistil případné vady. Pokud budou taková poškození zjištěna, je kupující tuto skutečnost povinen neprodleně hlásit dodavateli. Za vady vzniklé přepravcem dodavatel neručí. Informace o nejbližším servisním středisku Vám poskytneme telefonicky nebo emailem. Pokud byla reklamace oprávněná, má kupující (spotřebitel) právo na úhradu nutných nákladů, které mu vznikly v souvislosti s uplatněním reklamace, a to včetně nákladů na dopravu reklamovaného zboží zpět k dodavateli. Na veškeré zboží se vztahuje zákonná lhůta 24 měsíců, pokud není uvedeno jinak. Záruka se vztahuje pouze na výrobní vady. Výrobce nezodpovídá za škody způsobené při pádu motocyklu.


Záruka se nevztahuje na:

 1. vady vzniklé běžným používáním;
 2. nesprávným použitím výrobku;
 3. nesprávným skladováním.
 4. drobné rozdíly odstínu eloxovaných komponent

 Postup při reklamaci:

 1. informujte nás písemně o reklamaci  e-mailem, či písemně
 2. pokud reklamovaná vada nevznikla na základě používání výrobku, je nutné zboží vrátit nepoužité
 3. zboží doručte osobně nebo zašlete jako doporučený balík (ne na dobírku) na naši adresu.
 4. zákazník se může o průběhu reklamce informovat emailem
 5. o ukončení a o výsledku reklamace bude zákazník informován písemně emailem.

 

10. HOMOLOGACE A ZODPOVĚDNOST ZA ŠKODY

Produkty RUTAN ACCESSORIES včetně všeho zboží v naší nabídce nejsou homologovány pro běžný silniční provoz a jsou určeny výhradně pro sportovní použití. Výrobce neručí za vzniklé škody na motocyklu vzniklé použitím padacích protektorů.


Zpracovávám...